Svea Drott

På en del vrak som finns i vår närhet finns det inte så mycket kvar att se, då vraket blivit bärgat eller sprängt. Ett vrak som blev utsatt för bägge de delarna är Svea Drott. Fartyget blev köpt till Sverige från England år 1924 och skulle i sin första resa i våra farvatten även bli hennes sista. Likaså blev resan inte väldigt lång innan katastrofen var ett faktum. Från Djurö hamn i Norrköping avgick hon samma år kl 13.30 den 28:e november men då det rådde tjock dimma bestämdes det att ankring var det bästa. Nästa morgon lättade dock dimman och resan fortsatte ända tills hon rände på ett undervattensgrund vid Falkens fyr. Där vattenfylldes fartyget och knäcktes på mitten. Förpartiet sjönk snabbt till botten medan akterdelen kunde räddas och bogserades till Holland där den svetsades fast på ett annat fartyg som också hade gått sönder. Vraket som låg kvar på botten sprängdes och en del skrotbärgades .

Det största djupet ligger på ca 18-19 m och numer kan man se en del stålspant som står upp från botten. Följ med oss  dit på DK Aquatic någon gång om ni vill! Välkomna