Johannes Russ


Alla vrak som vi dyker på har inte gått på grund utan det kan finnas andra orsaker. Den här historien handlar om ett sådant.

Det hela började under det första världskriget då Tyskland ville ha järn och köpte därför stål och kol det av länder runt Östersjön. Sverige var inte undantaget. England såsom andra länder försökte stoppa det på olika sätt. Ett sätt var att trafikera Östersjön med ubåtar och försöka sänka misstänkta fartyg med torpeder eller att bomba sönder dem.

På natten mellan 18-19:e oktober år 1915 låg en ubåt och sökte efter mål mellan Landsort och Häradskär. En signal upptäcktes och man upptäckte ett nästan 80 m långt ångfartyg och följde efter den. Man bordade fartyget och gjorde en inspektion. På plats bestämdes det att det skulle sänkas för att inte riskera att hamna i fiendes händer. Besättningen fick tid att gå i livbåtarna innan det skulle sprängas sönder. Men av någon anledning sänktes inte fartyget och det fick istället bogseras iväg mot land då det hade blivit manöverodugligt. En svensk bogserbåt tillkallades och tog över bogseringen. Plötsligt hördes en till explosion som man inte visste varifrån den kom, men den gjorde att båten började sjunka snabbt. Ett rådigt och kvickt beslut togs och bogserlinan kapades av så att inte även bogserbåten skulle gå samma öde till mötes. Vraket fick ligga orört ända tills det upptäcktes i mitten av 80-talet. Idag ligger det på cirka 55-58 meters djup vid Gäddans prick vid Enskär runt Hävringe. Namnet på vraket är Johannes Russ och ni kan dyka på den med oss i Aquatic dykklubb. Välkomna!