Ryssen

År 1747 fanns ett övergett skepp fritt seglande i våra trakter. Det var en tremastad galär som lämnade Sankt Petersburg för att sedan anlända Amsterdam. Norr om Gotland gick dock den cirka 40 meter långa och 9 meter breda träskeppet på grund på ett sandrev. Där fastnade hon och besättningen kunde få av det mesta av lasten som bestod av bl.a hampa och vax som såldes på auktion. Under tiden började det blåsa upp till storm som gjorde att skeppet lyftes av grundet och försvann. Utan besättning drev hon sedan runt på öppet hav i minst 74 distans utan att någon kunde ta befälet över henne. Till sist gick hon på ett nytt grund. Denna gång var det inte gjort av sand utan berg i närheten av ön Högskär. Hennes öde nådde till slut fartygets kapten som begav sig dit. En del av lasten men även delar av fartyget kunde bärgas under två somrar innan hon till slut övergavs än en gång då fartyget numer ansågs vara i så dåligt skick att hon inte fick seglas mer utan fick lämnas åt sitt öde.

Då det gått så många år efter förlisningen finns det inte så mycket kvar att se, men då det alltid är trevligt att dyka kan man alltid finna något att se, t. ex spanten. Eller om man vill göra ett avrostningsdyk samtidigt som man kan titta på lite rester av ett vrak. Djupet är behagliga 7-8 meter så det är även ett bra dyk för att pröva på att fridyka om man hellre vill det. Men visst är Jungfru Catharinas historia spännande, bara det gör det ju värt ett besök! Så välkomna att följa med oss på ett dyk med DK Aquatic!