Carmen!

Varför ligger hon på lerig botten utanför Hävringe egentligen och som vi dykare kan besöka emellanåt? Just den historien började när skeppet någon gång i september år 1918 lämnade hemmahamnen Stettin i Polen för sista gången och åkte i riktning mot Sverige.

Carmen som var byggd av barkträ hade efter en tur till Stockholm där 250 ton kol lastats av nu tagit riktning söderut mot Norrköping för att lasta på trävaror. Men så slog tjockan till. Den där som har slukat så många båtar och som även skulle ta Carmen. Då sikten var så dålig missade besättningen inseglingen till Hävringe för att vänta på att dimman skulle lätta och grundstötte vid Kartbådan istället.

Hade det funnits en telefonförbindelse mellan Hävringe och Oxelösund hade ett räddningsfartyg kunnat komma tidigare och dra loss henne, men nu dröjde det ända tills nästa dag innan någon hjälp var på väg. De 10 besättningsmännen jobbade hårt tillsammans med bärgningsfartyget för att pumpa läns, men fick till sist sig besegrade då Carmen högg mot grundet hela tiden och skadorna blev större för varje gång hon slog emot berget.

De fick därför överge sitt skepp och lämna den åt sitt öde medan de begav sig till Oxelösund. Dagarna efter lade sig Carmen på sidan och sjönk därefter ner i djupet den 1:a oktober samma år. Numer ligger hon på cirka 20-25 meters djup där leran runt henne ligger med skarpa kanter som om någon skurit en grop som hon är placerad i. Följ med oss i DK Aquatic någon gång och se själv resterna av henne, lite mer än 100 år senare då hon gick till botten för den sista vilan.