Björn Rifvare

Ibland finns det inte så mycket fakta om vraken i vår närhet som det finn att skriva om. Men lite grann går att berätta om detta vrak som åtminstone är 150 år gammalt. Det var en galeas som var 21,2 meter långt och hade en maxbredd på 7,3 meter. Själva båttypen var mycket vanligt under 1800-talet och trafikerade Sveriges kuster och i Östersjön väldigt ofta. Båten verkar ha varit kravellbyggd, vilket betyder att planken låg omlott och inte över varandra.

Om själva grundstötningen finns det ingen data om när båten sjönk, men inte en helt fel  gissning kan vara i mitten av 1800-talet. Likaså står det inget om hur väderförhållandena var, men det kan misstänkas att det inte var bästa väder då en lots hade tagit befälet av galeasen och skulle styra Björn Rifvare i rätt riktning genom Hävringes område. Dock ville det sig inte bättre än att lotsen gjorde sådana misstag att han styrde träskutan så pass fel genom att gå på grund vid Stora Rödbaken, för att sedan sjunka ner i det stora blå.

Hur gick det då med lotsen som gjorde det fatala misstaget att köra på grund? Jo han bestraffades med att leva på bröd och vatten under åtta dagar. En del säger längre att det  var under längre tid…
Numera ligger vraket på botten i en grop med lerkanter där det går att se grova bjälkar och plankor som ligger utspridda över däcket. Några spant står kvar och håller ihop vraket och det finns några saker att se om man har ett lugnt och stillsamt dyk. Bottendjupet är cirka 19-20 meter, så det finns alltså bra med tid att besöka vraket och undersöka det med oss i DK Aquatic. Men ta gärna med något annat att äta om du vill…